Nevro Lingvistisk Programmering (NLP)

Hva er NLP?

Nevro Lingvistisk Programmering (NLP) NLP er læren om hvordan mennesket og hjernen fungerer. Det er en metodikk som bygger på at mennesket er enestående av natur og at vi alltid har et mye større potensial enn vi utnytter. Sagt på en annen måte er NLP læren om hvordan du får frem de
top