Nevro Lingvistisk Programmering (NLP)

NLP er læren om hvordan mennesket og hjernen fungerer. Det er en metodikk som bygger på at mennesket er enestående av natur og at vi alltid har et mye større potensial enn vi utnytter. Sagt på en annen måte er NLP læren om hvordan du får frem de beste ressursene i deg selv.

NLP er et verktøy som benyttes blant annet for å bedre kommunikasjon, skape endringer i fastlåste tankemønster og adferd. Motivere, endre overbevisninger og gi mennesker et sterkere ståsted innenfor menneskebehandling. Med innsikt og forståelse om de psykologiske mekanismer som ligger til grunn for at vi tar de valg vi gjør, her er NLP kjent som en av de mest effektive og moderne former for psykologi.

Neuro – kommer fra det greske ordet neuron – nervesystemet.
Våre opplevelser blir behandlet, filtrert og bearbeidet gjennom våre sanser for å gi mening . Syn, hørsel, smak og lukt. (Representasjons systemene våres) Denne prosessen er helt automatisk og vanligvis ubevisst.

Linguistic – fra det latin ordet lingua – som står for språket.
Vi benytter språket til å organisere både tankene og adferden vår når vi kommuniserer med oss selv og andre.

Programming – er den måten vi anvender våre opplevelser (som er bearbeidet, ordnet og behandlet i vårt nervesystem via våre sanser og språk) – til å kommunisere med oss selv og andre.

Hva du kan oppnå ved hjelp av NLP

 • Kurere fobi
 • Endre uønsket adferd og uvvaner
 • gi slipp på angst og andre uønskede følelser
 • Skape de forandringene du ønsker
 • Bli bevisst hva du virkelig vil
 • Bli dyktig til å skape gode relasjoner til andre mennesker
 • bli god til å sette deg mål
 • Øke motivasjon og livsglede
 • Kommunisere bedre og bli forstått
 • løse indre konflikter og frigjøre ressurser
 • skape bedre selvtillit
 • få tilgang til dine egne ressurser – ditt potensial  
 • personlig vekst og utvikling

NLP ble utviklet av Richard Bandler og John Grinder i begynnelsen av 70-årene. Richard Bandler var gestaltpedagog og dataekspert. Og John Grinder var språkprofessor. De studerte begge ved University of Calefornia. Deres felles mål var å skape en terapi modell som baserte seg på den tidens 3 fremste terapeuter; Virginia Satir (familieterapeut), Fritz Perls (personen som grunnla gestaltterapi) og Milton Erikson (den verdenskjente hypnoterapeuten). Bandler og Grinder begynte å analysere disse terapeutene for å finne ut hva slags strategier/teknikker disse terapeutene benyttet som ga så utrolige gode resultater, og om det var et mønster som gikk igjen.

Richard Bandler gjorde store gjennombrudd når det gjaldt behandling av fobier. Og han fant opp flere geniale teknikker/modeller. Blant annet skapte han “The Fast Phobia Cure”.

Richard Bandler satte inn en annonse i en avis hvor han søkte etter personer som hadde kommet over fobier helt på egenhånd. Han regnet ikke med å få mange svar, men det viste seg at nesten 1000 mennesker kontaktet han.

Han begynte og intervjue disse menneskene for å finne ut hva slags prosesser de hadde gått gjennom bevisst og ubevisst for å komme over frykten , og for å se om det var et mønster som gikk igjen. Videre kartla han disse mønstre og bygde opp det som han kalte for modeller eller programmer og prøvde så disse ut på mennesker med blant annet fobier, med meget gode resultater

NLP oppsto altså gjennom det som kalles modellering, det vil si grunnleggende studier av mennesker som hadde kommet over problemer/frykt eller mennesker som var eksellente på sine områder.

For mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg å gjøre noen viktige endringer i livet ditt, som starter akkurat nå, ring oss på 917 43 510 eller send oss mail på okh@tftcoachinghypnose.no og vi vil med glede svare deg på dine spørsmål

____________________________________________________________________________________

 Hypnose – Hypnoterapi – Tankefeltteknikk – Tankefeltterapi – Emotional Freedom Techniques – TFT – EFT – NLP – Nevro Lingvistisk Programmering – Coach – Coaching – Terapi – Terapeut – Hypnoterapeut – Tankefeltterapeut – Bryne – Klepp – Kleppe – Sandnes – Stavanger – Rogaland