Øyvind K Holter, 3P mentor/Coach

Hei, mitt navn er Øyvind K Holter.

Mitt mål er at Mennesker skal forstå hvordan de fungerer og hvem de egentlig er. Vi mennesker gjør til enhver tid så godt vi kan ut fra vår egen forståelse, og forstår vi bedre så gjør vi det også bedre.

Forståelsen som formidles er basert på det som kalles “3 prinsipper”. Dette er et paradigme innen psykologi og mental helse. Når en begynner å få innsikt i denne forståelsen, vil en også automatisk begynne å bli den beste versjonen av seg selv.

 

Mange rapporterer:
* mer sinnsro og harmoni
* bedre relasjoner og møter med andre mennesker
* mer i flyt og bedre tilstedeværelse (mindful)
* mindre tanker om fremtid (frykt/stress/bekymring/uro) og fortid
* økt kreativitet og innsikt
* livsglede og nysgjerrighet
* mer energi og overskudd
* mer effektiv

Forståelsen er ikke en ny teknikk, metode eller teori. Det er en sannhet om hvordan vi mennesker fungerer, og hvordan våre opplevelser skapes. Hvordan vårt eget psykologiske immunforsvar fungerer, vår egen indre mentale helse. En skal ikke gjøre noe, eller bruke forståelsen. Men det er forståelsen i seg selv som skaper endringene via innsikt. Denne innsikten fortsetter resten av livet, og er dermed en transformativ coaching/endring.

For mer informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg å gjøre noen viktige endringer i livet ditt, som starter akkurat nå ta kontakt!