at 425 × 282 (Full Size Image) in Røykfri Bedrift

Erfaringer fra bedrifter som har innført Røykfri Bedrift viser at effekten er meget god. Det skaper et bedre arbeidsmiljø, samtidig som det har lønnsomme effekter for bedriften – mindre sykefravær, bedre prestasjoner, konsentrasjon, produktivitet osv. Erfaringene viser også at slike tiltak har god effekt på arbeidsmiljøet, både når det gjelder det sosiale, trivsel og ikke minst helse.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

top